Đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2/2017

07/02/2017 btv 0

ATTENZIONE! watchption - Dunque è una truffa? Si tratta di un broker sicuro ed affidabile o è una truffa? Leggi prima di Iscriverti! Việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2/2017 và kết thúc vào tháng 7 năm sau. Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông […]